+48 530 838 637 | biuro@sewo.com.pl

Szkolenia UDT – wózki widłowe

uprawnienia na wózki widłowe

Kat. IIIWJO – Kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych prowadzonych

Kategoria IIIWJO uprawnia do obsługi wózków jezdniowych prowadzonych oraz zdalnie sterowanych.

 

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych prowadzonych. Szkolenia na wózki widłowe prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania wózka jezdniowego prowadzonego
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją wózków jezdniowych prowadzonych
 • Napędy stosowane do zasilania wózków
 • Eksploatacja wózków
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.7./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia na wózki widłowe jezdniowe prowadzone

Zakres uprawnień:
Kategoria IIIWJO uprawnia do obsługi wózków jezdniowych prowadzonych i zdalnie sterowanych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)


kurs wózki widłowe

Kat. IIWJO – Kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Kategoria IIWJO uprawnia do obsługi wózków jezdniowych czołowych, bocznych, wysokiego składowania o napędzie elektrycznym, spalinowym oraz LPG. Uprawnienia kategorii IIWJO uprawniają również do obsługi wózków kat. IIIWJO – kat. IIWJO

 

WIĘCEJ

 

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenia na wózki widłowe prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją wózków jezdniowych
 • Napędy stosowane do zasilania wózków jezdniowych
 • Eksploatacja wózków jezdniowych
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.7./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia na wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IIWJO uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).


Kat. IWJO – Kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

Kategoria IWJO wyróżnia dwa rodzaje wózków specjalistycznych
Wózki specjalizowane ze zmiennych wysięgiem oraz wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.

 

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych. Szkolenia na wózki widłowe prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania wózków jezdniowych
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Napędy stosowane do zasilania wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.7./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia na wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe specjalizowane.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IWJO uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).


Szkolenia – wózki widłowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami na wózki widłowe różnych typów. Chcąc wziąć w nich udział, należy być pełnoletnim oraz posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie. Kurs na wózki widłowe UDT kończy się podejściem do egzaminu pozwalającego uzyskać potrzebne uprawnienia przed komisją oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu. Dzięki nim, można podnieść swoje kwalifikacje i efektywniej szukać nowego zatrudnienia.

Podczas szkoleń, zapoznają się Państwo z budową, zasadą działania i sposobem eksploatacji konkretnego modelu, a także z napędem w nim stosowanym. Ponadto, należy nauczyć się przestrzegania przepisów BHP, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Niezwykle ważną częścią kursu są również zajęcia praktyczne. W naszym ośrodku spod Poznania, mogą Państwo zdobyć uprawnienia na wózki widłowe podnośnikowe, prowadzone i podnośnikowe specjalizowane. W razie jakichkolwiek pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Centrum Szkolenia SEWO.
ul. Topolowa 6
62-060 Stęszew (Poznań – 20 km)