+48 530 838 637 | biuro@sewo.com.pl

Szkolenia UDT – suwnice

Kurs z zakresu obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS

Uprawnienia kategorii IIS uprawniają do obsługi suwnic sterowanych z poziomu „0” a także wciągarek i wciągników oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze suwnic sterowanych z poziomu roboczego. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania suwnic
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją suwnic
 • Napędy stosowane do zasilania suwnic
 • Eksploatacja suwnic
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.6./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi suwnic.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IIS uprawnia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu „0” a także wciągarek i wciągników oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).


Kurs z zakresu obsługi suwnic sterowanych z kabiny IS

Uprawnienia kategorii IS uprawniają do obsługi suwnic, wciągarek, wciągników oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych sterowanych z kabiny oraz poziomu roboczego.

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze suwnic, wciągarek, wciągników oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych sterowanych z kabiny oraz poziomu roboczego. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania suwnic
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją suwnic
 • Napędy stosowane do zasilania suwnic
 • Eksploatacja suwnic
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.6./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi suwnic, wciągarek, wciągników oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych sterowanych z kabiny oraz poziomu roboczego.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IS uprawnia do obsługi suwnic, wciągarek, wciągników oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych sterowanych z kabiny oraz poziomu roboczego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).