+48 530 838 637 | +48 607 031 325 biuro@sewo.com.pl

Szkolenia UDT – żurawie

Kurs z zakresu obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych IIŻ

Uprawnienia kategorii IIŻ uprawniają do obsługi montowanych stacjonarnie żurawi warsztatowych.

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze żurawi stacjonarnych warsztatowych. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania żurawi
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją żurawi
 • Napędy stosowane do zasilania żurawi
 • Eksploatacja żurawi
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.3./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IIŻ uprawnia do żurawi stacjonarnych warsztatowych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).


Kurs z zakresu obsługi żurawi przenośnych HDS IIŻ

Uprawnienia kategorii IIŻ uprawniają do obsługi żurawi przenośnych HDS. Uprawnienia ograniczone udźwigiem.

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze żurawi przenośnych. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg.

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania żurawi
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją żurawi
 • Napędy stosowane do zasilania żurawi
 • Eksploatacja żurawi
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.3./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych HDS.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IIŻ uprawnia do obsługi żurawi przenośnych HDS.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).


Kurs z zakresu obsługi żurawi samojezdnych IIŻ

Uprawnienia kategorii IIŻ uprawniają do obsługi żurawi samojezdnych. Uprawnienia ograniczone udźwigiem.

 

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze żurawi samojezdnych. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania żurawi
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją żurawi
 • Napędy stosowane do zasilania żurawi
 • Eksploatacja żurawi
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.3./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi  żurawi samojezdnych.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IIŻ uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).