+48 530 838 637 | biuro@sewo.com.pl

Szkolenia UDT – podesty ruchome

Kurs z zakresu obsługi podestów ruchomych wolnobieżnych IP

Uprawnienia kategorii IP uprawniają do obsługi podestów nożycowych, teleskopowych, przegubowych oraz teleskopowo – przegubowych o napędzie spalinowym oraz elektrycznym.

 

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych wolnobieżnych. Kurs na podnośnik nożycowy prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania podestów wolnobieżnych
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją podestów wolnobieżnych
 • Napędy stosowane do zasilania podestów wolnobieżnych
 • Eksploatacja podestów wolnobieżnych
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.2./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi podestów ruchomych wolnobieżnych.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IP uprawnia do obsługi  podestów ruchomych wolnobieżnych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).


Kurs z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdne montowane na pojeździe IP

Uprawnienia kategorii IP uprawniają do obsługi podestów teleskopowo – przegubowych montowanych na pojeździe.

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych montowanych do pojeździe. Kurs na podnośnik koszowy prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania podestów samojezdnych
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją podestów samojezdnych
 • Napędy stosowane do zasilania podestów samojezdnych
 • Eksploatacja podestów samojezdnych
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.2./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi podestów samojezdnych montowanych na pojeździe.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IP uprawnia do obsługi podestów samojezdnych montowanych na pojeździe.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).


Kurs z zakresu obsługi podestów przewoźnych IP

Kurs z zakresu obsługi podestów przewoźnych IP

 

WIĘCEJ

Cel szkolenia:
Profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych przewoźnych .Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu nr. uzg..

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Program kursu:

 • Budowa i zasada działania podestów przewoźnych
 • Wymagania warunków technicznych UDT, związanych z eksploatacją podestów przewoźnych
 • Napędy stosowane do zasilania podestów przewoźnych
 • Eksploatacja podestów przewoźnych
 • Przepisy bhp
 • Zajęcia praktyczne

Nr uzgodnienia UDT: 19-63/.2./10

Uzyskane dokumenty:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, który przeprowadzany jest przez powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przewoźnych.

Zakres uprawnień:
Kategoria  IP uprawnia do obsługi podestów ruchomych przewoźnych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).