CennikSEWO
Centrum Szkolenia i Doradztwa

ul.Topolowa 6

62-060 Stęszew - Poznań

Cennik usług


UWAGA!
Istnieje możliwość negocjacji cen dla grup!

Lp. Nazwa usługi Cena netto

Szkolenia BHP, P.POŻ. i pierwszej pomocy

1. Szkolenie wstępne BHP 70 zł/osobę
2. Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 50 zł/osobę
3. Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych 50 zł/osobę
4. Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych 200 zł/osobę
5. Szkolenie okresowe BHP osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami 200 zł/osobę
6. Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP 50 zł/osobę
7. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 80 zł/osobę
8. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 100 zł/osobę

E-Szkolenia BHP - szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego

1. Szkolenie okresowe BHP osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami 200 zł/osobę
2. Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych 50 zł/osobę
3. Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych 200 zł/osobę

Usługi BHP

1. Outsourcing BHP - w zależności od liczby pracowników i zagrożeń jakie występują w zakładzie pracy od 250 zł/miesiąc
2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy od 350 zł
3. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego od 150 zł

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń poddozorowych

1. Wózki widłowe (UDT) IIIWJO 450 zł/osobę
2. Wózki widłowe (UDT) IIWJO 450 zł/osobę
3. Wózki widłowe (UDT) IWJO 850 zł/osobę
4. Wózki widłowe (zaświadczenie ważne w zakładzie pracy) 300 zł/osobę
5. Bezpieczna wymiana butli gazowych – wózki widłowe 100 zł/osobę
6. Suwnice (IIS, IS) 700 zł/osobę
7. Podesty ( IIP, IP) 700 zł/osobę
8. Żurawie samojezdne (IIŻ) 700 zł/osobę
9. Żurawie stacjonarne (IŻ) 700 zł/osobę
10. Żurawie przenośne (HDS) (IIŻ) 700 zł/osobę
11. Dźwigi (IID, ID) 700 zł/osobę
12. Wciągarki (IIW, IW) 700 zł/osobę
UWAGA! Szkolenia są zwolnione z podatku VAT.© Wszelkie prawa zastrzeżone SEWO 2017 - Projekt i wykonanie: tomitomi.pl